ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEOTECO

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΘΡΕΨΗ

Η φυτοπροστασία και η θρέψη των φυτών αποτελούν  τους  σημαντικότερους  παράγοντες για μια βιώσιμη καλλιέργεια.
Η βιωσιμότητα μιας καλλιέργειας  προϋποθέτει  ένα αγρότη εφοδιασμένο με όλα εκείνα  τα απαραίτητα “εργαλεία”  καλής γεωργικής πρακτικής (φυτοπροστασία – θρέψη), που χρειάζεται για να προστατέψει  την σοδειά του, την υγεία των καταναλωτών και το περιβάλλον. Η συνεχής δεκαετή παρουσία της GEOTECO στον εφοδιασμό της αγοράς με τα πιο καινοτόμα προϊόντα φυτοπροστασίας και θρέψης  όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά ,μας αναδεικνύουν τον απαραίτητο συνεργάτη και σύμβουλο όλων των Γεωτεχνικών πελατών μας.

ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

ΘΕΙΑΦΙ

ΠΟΤΑΣΑ

ΘΕΙΪΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ

ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ

ΚΟΛΛΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΦΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ