ΠΡΟΪΟΝΤΑ DEBLA

DACOTAPA

ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ

Πρόκειται για την μέθοδο της μαζικής βιολογικής παγίδευσης του Δάκου, χρησιμοποιώντας τροφοελκυστικά (Θειική αμμωνία, υδρολυμένη πρωτεΐνη, ειδικά τροφοελκυστικά για το δάκο κ.λ.π)! Μέθοδος φιλική για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιδίωξη αυτής της μεθόδου είναι η σύλληψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενήλικων εντόμων, με αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού τους σε επίπεδα, που δεν προκαλούν οικονομική ζημιά στην καλλιέργεια!

DACOTAPA ΓΙΑ ΔΑΚΟ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΔΑΚΟΥ & ΜΥΓΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

DACOTAPA ΓΙΑ ΜΥΓΑ

DACOTAPA ΓΙΑ ΜΥΓΑ ΣΕΤ ΦΙΑΛΗ